LL&E photo.jpg

 

Tri artist dawns â’u cartref yng Nghymru yw Light, Ladd & Emberton, sef Deborah Light, Eddie Ladd a Gwyn Emberton, ynghyd â’n cynhyrchydd creadigol Laura Drane. Daethom at ein gilydd yn 2014 er mwyn creu CAITLIN, sioe a gomisiynwyd gan Llyfrgell Genedlaethol, Cymru er mwyn dathlu canmlyddiant geni’r bardd Dylan Thomas.

Gan weithio ar y cyd, mae Light, Ladd & Emberton yn dyfeisio gwaith perfformio proffesiynol gwreiddiol, gyda’r bwriad o gyffroi ac ysbrydoli cynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt, ac i gynrychioli Cymru, a’r DG, adref yma a ledled y byd. Detholwn yn bennaf o hanes a hunaniaeth Cymru er rmwyn creu cynyrchiadau sydd o bwys i’n cyfnod, ein cymdeithas a’n diwylliant.


Deborah Light

Mae Deborah’n byw yng Nghaerdydd ac yn artist dawns a choreograffydd annibynnol. Mae ei gwaith yn amrwyio o ddarnau ar gyfer y llwyfan a safleoedd arbennig, i osodwaith a phrosiectau gweledol ac ers iddi adael Laban mae wedi ennill sawl comisiwn a dangos ei gwaith yn gyson ledled y byd. Derbynniodd Ddyfarniad Cymru Greadigol yn 2009 a chyrraedd rhestr fer rownd gyn-derfynol Gwobr The Place yn 2010. Mae’n artist cysylltiol yn y Chapter.

Gwyn Emberton 

Wedi iddo dreulio sawl blwyddyn yn gweithio gyda rhai o goreograffwyr a chwmniau blaenaf y DG, dychwelodd Gwyn i Gymru yn 2012 er mwyn sefydlu ei gwmni ei hun, sef Gwyn Emberton Dance. Ennillwyd enw da o'r dechre gan y gwaith arobryn hwn a bellach mae wedi teithio'r Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Dwyrain Canol ac wedi ymddangos ar y teledu, mewn cynyrchiadau theatr a fideos cerddorol. Mae Gwyn yn artist cyswllt i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

 

Eddie Ladd 

Wedi bod yn berfformiwr theatr gorfforol a dawns ers oes pys, gweithiodd Eddie gyda Moving Being, Hijinx, Volcano, Theatrig a Brith Gof ymysg eraill cyn bwrw ati i greu ei gwaith ei hun a’i ddwyn ar daith i bedwar ban byd. Ennillodd wobr gan yr RTS (Royal Television Society) ym 1994 am ei gwaith cyflwyno ar y teledu. Cafodd Gymrodoriaeth NESTA yn 2002 a Dyfarniad Cymru Greadigol yn 2010.

Laura Drane

Ers cychwyn Laura Drane Associates yn 2002, mae gwaith Laura wedi amrywio’n rhyfeddol - o gynhyrchu gwyliau gwyddoniaeth arobryn hyd at hwyluso ymdrechion sefydliadau i ailgyfeirio’u gwaith. Pe phrociwyd hi rhyw ychydig, dyweda fod ei bryd ar y pethe a gwneud i bethau ddigwydd. Mae naill ai’n gweithio, neu wedi gweithio, gyda Cherddorfa Philharmonig y BBC, Gŵyl Wyddoniaeth Manceinion, y Cyngor Crefftau, Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.