CAITLIN

Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Dechreuodd fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys ddechrau’r saithdegau, ugain mlynedd wedi i’w gŵr farw.

Llwyfennir y gwaith y tu fewn i gylch o gadeiriau, wedi eu gosod yn barod ar gyfer cyfarfod AA. Mae’n gyfle i Caitlin wynebu ei hoes dymhestlog hir. Mae’r gynulleidfa yn eistedd gyda hi ac yn dyst wrth iddi olrhain perthynas gariadus, rwystredig, genfigenus ac anffyddlon. Mae perfformiadau’r dawnswyr yn eofn, tyner a ffyrnig wrth i Caitlin a Dylan yfed, ymgecru, ymladd a charu a gadael ei gilydd. Mae hanner cadeiriau’r cylch yn cael eu taflu a’u siabwrtho wrth i Caitlin adrodd ei hanes cythryblus.

Ennillydd y Cynhyrchiad Dawns Gorau – Gwobrau Theatr Cymru 2015

Comisiwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer DT100 (2014).

Mae CAITLIN wedi bod ar daith sawl gwaith ers 2014, gan gynnwys cyfnod yn Dance Base yn ystod Fringe Caeredin yn 2015 ac wythnos yn Battersea Arts Centre adeg #ANationsTheatre. Mae'n ymddangos yn Showcase y Cyngor Prydeinig yng Nghaeredin yn 2017. British Council Edinburgh Showcase 2017            


Laura Drane: lightladdemberton@gmail.com +44(0)7957622623

 

Caitlin Eddie Ladd      

Dylan Gwyn Emberton

Cyfarwyddyd Deborah Light

Coreograffi Light, Ladd & Emberton

Sgôr Thighpaulsandra      Sain Siôn Orgon

Gwisgoedd Neil Davies

Lluniau Warren Orchard a Noel Dacey

Cynhyrychydd Laura H Drane