CAITLIN

Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Dechreuodd fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys ddechrau’r saithdegau, ugain mlynedd wedi i’w gŵr farw.

Llwyfennir y gwaith y tu fewn i gylch o gadeiriau, wedi eu gosod yn barod ar gyfer cyfarfod AA. Mae’n gyfle i Caitlin wynebu ei hoes dymhestlog hir. Mae’r gynulleidfa yn eistedd gyda hi ac yn dyst wrth iddi olrhain perthynas gariadus, rwystredig, genfigenus ac anffyddlon. Mae perfformiadau’r dawnswyr yn eofn, tyner a ffyrnig wrth i Caitlin a Dylan yfed, ymgecru, ymladd a charu a gadael ei gilydd. Mae hanner cadeiriau’r cylch yn cael eu taflu a’u siabwrtho wrth i Caitlin adrodd ei hanes cythryblus.

Ennillydd y Cynhyrchiad Dawns Gorau – Gwobrau Theatr Cymru 2015

Comisiwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer DT100 (2014). Gyda diolch: Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Cymru Yng Nghaeredin, Chapter, Volcano,  Canolfan Y Celfyddyau Aberystwyth, Theatr Borough Y Fenni.

Mae CAITLIN wedi bod ar daith sawl gwaith ers 2014, gan gynnwys cyfnod yn Dance Base yn ystod Fringe Caeredin yn 2015 ac wythnos yn Battersea Arts Centre adeg #ANationsTheatre. Mae'n ymddangos yn Showcase y Cyngor Prydeinig yng Nghaeredin yn 2017. Mae ar daith o fis Mawrth tan fis Mai eleni a bydd yn rhan o ystod y cwmni ar gyfer y dyfodol.

 

British Council Edinburgh Showcase 2017            Laura Drane: lightladdemberton@gmail.com +44(0)7957622623

 

Caitlin Eddie Ladd      

Dylan Gwyn Emberton

Cyfarwyddyd Deborah Light

Coreograffi Light, Ladd & Emberton

Sgôr Thighpaulsandra      Sain Siôn Orgon

Gwisgoedd Neil Davies

Lluniau Warren Orchard a Noel Dacey

Cynhyrychydd Laura H Drane