Caitlin

Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Dechreuodd fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys ddechrau’r saithdegau, ugain mlynedd wedi i’w gŵr farw.

Llwyfennir y gwaith y tu fewn i gylch o gadeiriau, wedi eu gosod yn barod ar gyfer cyfarfod AA. Mae’n gyfle i Caitlin wynebu ei hoes dymhestlog hir. Mae’r gynulleidfa yn eistedd gyda hi ac yn dyst wrth iddi olrhain perthynas gariadus, rwystredig, genfigenus ac anffyddlon. Mae perfformiadau’r dawnswyr yn eofn, tyner a ffyrnig wrth i Caitlin a Dylan yfed, ymgecru, ymladd a charu a gadael ei gilydd. Mae hanner cadeiriau’r cylch yn cael eu taflu a’u siabwrtho wrth i Caitlin adrodd ei hanes cythryblus.

https://www.youtube.com/watch?v=_21dOoSAqWc

Ennillydd y Cynhyrchiad Dawns Gorau – Gwobrau Theatr Cymru 2015

Comisiwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer DT100 (2014). Gyda diolch: Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Cymru Yng Nghaeredin, Chapter, Volcano,  Canolfan Y Celfyddyau Aberystwyth, Theatr Borough Y Fenni.

Mae CAITLIN wedi bod ar daith sawl gwaith ers 2014, gan gynnwys cyfnod yn Dance Base yn ystod Fringe Caeredin yn 2015 ac wythnos yn Battersea Arts Centre adeg #ANationsTheatre. Mae'n ymddangos yn Showcase y Cyngor Prydeinig yng Nghaeredin yn 2017. Mae ar daith o fis Mawrth tan fis Mai eleni a bydd yn rhan o ystod y cwmni ar gyfer y dyfodol.

CAITLIN Eddie Ladd

DYLAN Gwyn Emberton

Cyfarwyddyd Deborah Light

Coreograffi Light, Ladd & Emberton

Sgôr Thighpaulsandra

Sain Siôn Orgon

Gwisgoedd Neil Davies

Lluniau Warren Orchard a Noel Dacey

Cynhyrychydd Laura H Drane

Llun gan Warren Orchard


CROESI TRAETH|Crossing a beach

Daeth cwsg i gloi fy llygaid ar y traeth             

A chrwydrais wlad ryfeddol wedyn

Perfformiad dawns ar draeth Harlech

Daeth y ddawnswraig Margaret Morris i Harlech ym 1919 er mwyn cynnal ysgol haf. Ym myd y freuddwyd ar y traeth, ymuna griw arall gyda hi, ac yn eu plith mae’r cyfarwyddwr ffilm Roman Polanski, a saethodd Macbeth ar draeth Morfa Bychan; ymgyrchwyr Meibion Glyndŵr; yr archangel Mihangel a gofodwyr eraill; ac Ellis Wynne, y Bardd Cwsc ei hun.

O’ch lle ar y tywod, cewch weled byd newydd, gyda chymorth clustffonau ac...ysbienddrych.

Mae’r sioe yn Gymraeg a Saesneg.

Noddir gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Theatr Ardudwy a Gŵyl Gregynog.

Dydd Gwener Mehefin 30ain (rhagolwg: llanw uchel), o ganol dydd tan 1yp (a sesiwn holi a sgwrs wedi’r sioe)

Dydd Sadwrn Gorffennaf 1af (perfformiad: llanw isel) 

Dydd Sul Gorffennaf 2il (perfformiad: llanw uchel)

Cyrchfan: maes parcio Min-y-Don, Ffordd Glan Môr, Harlech.

https://gwylgregynogfestival.org/croesi-traeth-crossing-a-beach

 

 

 

Llun gan Laura Drane

Llun gan Gwyn Emberton


OWAIN GLYNDWR

yN DOD YN FUAN...