Caitlin

Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Dechreuodd fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys ddechrau’r saithdegau, ugain mlynedd wedi i’w gŵr farw.

Llwyfennir y gwaith y tu fewn i gylch o gadeiriau, wedi eu gosod yn barod ar gyfer cyfarfod AA. Mae’n gyfle i Caitlin wynebu ei hoes dymhestlog hir. Mae’r gynulleidfa yn eistedd gyda hi ac yn dyst wrth iddi olrhain perthynas gariadus, rwystredig, genfigenus ac anffyddlon. Mae perfformiadau’r dawnswyr yn eofn, tyner a ffyrnig wrth i Caitlin a Dylan yfed, ymgecru, ymladd a charu a gadael ei gilydd. Mae hanner cadeiriau’r cylch yn cael eu taflu a’u siabwrtho wrth i Caitlin adrodd ei hanes cythryblus.

Ennillydd y Cynhyrchiad Dawns Gorau – Gwobrau Theatr Cymru 2015

Comisiwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer DT100 (2014). Gyda diolch: Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Cymru Yng Nghaeredin, Chapter, Volcano,  Canolfan Y Celfyddyau Aberystwyth, Theatr Borough Y Fenni.

Mae CAITLIN wedi bod ar daith sawl gwaith ers 2014, gan gynnwys cyfnod yn Dance Base yn ystod Fringe Caeredin yn 2015 ac wythnos yn Battersea Arts Centre adeg #ANationsTheatre. Mae'n ymddangos yn Showcase y Cyngor Prydeinig yng Nghaeredin yn 2017. Mae ar daith o fis Mawrth tan fis Mai eleni a bydd yn rhan o ystod y cwmni ar gyfer y dyfodol.

 

British Council Edinburgh Showcase 2017            Laura Drane: lightladdemberton@gmail.com +44(0)7957622623

 

CAITLIN Eddie Ladd      DYLAN Gwyn Emberton

Cyfarwyddyd Deborah Light

Coreograffi Light, Ladd & Emberton

Sgôr Thighpaulsandra      Sain Siôn Orgon

Gwisgoedd Neil Davies

Lluniau Warren Orchard a Noel Dacey

Cynhyrychydd Laura H Drane

Llun gan Warren Orchard

CAITLIN (EdFringe17) llun gan Mary Turner

CAITLIN (EdFringe17) llun gan Mary Turner


CROESI TRAETH|Crossing a beach

 

Traeth Harlech

01 & 02 /07/2017

 

Daeth cwsg i gloi fy llygaid ar y traeth                                  

A chrwydrais wlad ryfeddol wedyn

Perfformiad dawns theatr ar draeth Harlech

Daeth y ddawnswraig Margaret Morris i Harlech ym 1919 er mwyn cynnal ysgol haf. Ym myd y freuddwyd ar y traeth, ymuna griw arall gyda hi, ac yn eu plith mae’r cyfarwyddwr ffilm Roman Polanski, a saethodd Macbeth ar draeth Morfa Bychan; ymgyrchwyr Meibion Glyndŵr; yr archangel Mihangel a gofodwyr eraill; ac Ellis Wynne, y Bardd Cwsc ei hun.

O’ch lle ar y tywod, cewch weled byd newydd, gyda chymorth clustffonau ac…ysbienddrych.

Noddir gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, Creu Cymru, Ty Cerdd, Cronfa Partneriaeth Eryri, Theatr Ardudwy a Gŵyl Gregynog.

http://gwylgregynogfestival.org/harlech 

 

 

 

Llun gan Laura Drane

Llun gan Warren Orchard


DISGO DISTAW OWAIN GLYNDWR

 

Un chwedl. Dau dîm. Clustffonau. Nawr dawnsiwch.

 

Mae Owain Glyndŵr, Tywysog a rebel chwedlonol Cymru, wedi diflannu! Dewch i ddarganfod ei dynged ar y llawr dawnsio.

Dawnsiwch eich ffordd drwy wrthryfel Owain i gymysgedd o gerddoriaeth clwb clasurol ac alawon gwreiddiol, yng nghestyll ei wrthwynebwyr!

Profiad unigryw Cymreig, gyda thwmpath ffyrnig, gemau strategol, cystadleuaeth dawns, gwarchaeau a brad. Addas ar gyfer pob oedran.

Dewch i ymgolli eich hun yn ein hanes Cymreig gyda thro, yng nghestyll Safleoedd Treftadaeth y Byd. Gweler isod ddyddiadau a lleoliadau'r perfformiadau ac mae ticedi ar gael drwy'r wefan Eventbrite, cost ticedi yw £3 yr un neu £10 i deulu. 

 

Castell Beaumaris 27 & 28/ 07: 18.30 & 20.00

Castell Conwy 30/ 07: 18.30 & 20.00

Castell Harlech 01/ 08: 18.30 & 20.00

Castell Caernarfon 03/ 08: 18.30 & 20.00

 

TOCYNAU/ telerau ac amodau: http://www.ymweldageryri.info/owain_glyndr-297.aspx

#owainglyndwr